“Biz Tanrı’dan ayrı değiliz. Bu sadece bizim dikkat ve farkındalığımızı “ötekileştirme” yanılgısına yol açan ve sürdüren
özdeşleşme alışkanlığımızdır.
Bu alışkanlığımız gerçekle bağdaşmayan kişisel hayaller yaratıp, onlara inanmamıza neden olur.
Biz bu Dünyevi Aleme, derindeki iç uzaydan, “Saf Tanrı Gerçekliği’nden” geldik ve dönüşümüz O’na dır.
Dünya üzerindeki misafirliğimiz nispeten kısa bir zaman içindir.
Orijinimizin farkına varmak için fiziksel ölümü beklemek zorunda değiliz.
Sonsuz Olan’la ilişkimizi idrak ederek olmamız gerektiği gibi
‘şimdi-burada’ yaşayabiliriz.”

Roy Eugene Davis

9 Mart 1931 – 27 Mart 2019

ROY EUGENE DAVIS – BİYOGRAFİ

Roy Eugene Davis, 1931 yılında Ohio, Leavittsburg’da doğdu, bir çiftçi ailesinde büyüdü. On sekiz yaşındayken, Paramahansa Yogananda’nın “Bir Yogi’nin Otobiyografisi” kitabını okudu ve Yogananda ve Patanjali Kriya Yoga geleneği ile manevi bir bağı olduğunu hissetti. Aralık 1949’da Yogananda ile tanışmak için Los Angeles, Kaliforniya’ya gitti ve Yogananda tarafından öğrenciliğe kabul edildi.

Roy Eugene Davis, 1951’de Paramahansa Yogananda tarafından Kriya Yoga öğretmek üzere yetkilendirildi ve 1952 de Phoenix, Arizona, Kendini Gerçekleştirme Merkezi’nin başkanı olarak atandı. 1953 yılı sonlarında Yogananda’nın bedenini bırakmasından bir süre sonra, dünyevi yaşamı deneyimleyerek öğrenme niyetiyle kuruluştan ayrıldı; ancak Kriya Yoga geleneği ile ilişkisini ve Kriya Yoga öğretisini doğru, uygulanabilir ve dürüst bir şekilde temsil etme ve bütüne hizmet etme konusundaki kararlılığını daima korudu. Askerlik görevini 2 yıl Sıhhiye Birliği’nde yaptıktan sonra, bağımsız bir ruhsal öğretmen olarak görevine başladı. Kuzey Amerika ve Japonya, Brezilya, Avrupa, Batı Afrika ve Hindistan’da 100’den fazla şehirde konferanslar ve dersler verdi, Patanjali Kriya Yoga konusunda kitaplar yazdı. Kitaplarından bazıları 13 dilde ve 11 ülkede yayınlanmıştır. Aynı zamanda CSA üyeleri ve inisiyeler için sürekli yayınlanan “Truth Journal” ve “Radiance” dergilerinin yazarıdır.

Roy Eugene Davis, 2009 yılında Türkiye’ye geldi ve 28 Nisan’da Sabiha Betûl’ün yoga grubuna Patanjali Kriya Yoga semineri ve inisiyasyonu verdi. Öğrencilerle tanıştı. Ziyaretinin ikinci gününde ise (29 Nisan 2009) Türkiye’nin değişik bölgelerinden Ankara’ya gelen 300 kişi civarında ilgili katılımcıya geniş, kapsamlı bir Kriya Yoga konferansı sundu, isteklileri inisiye etti.

27 Mart 2019’da bedeninden ayrılan Roy Eugene Davis’in 1964 yılında Georgia Lakemont’ta kurduğu Ruhsal Farkındalık Merkezi (Center for Spiritual Awareness, CSA) gerçeği arayan samimi öğrenciler için bir inziva ve meditasyon merkezi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Son kitaplarının tamamı Sabiha Betûl Ruhsal Farkındalık Merkezi tarafından Türkçe’ye tercüme edilerek Gazi Kitabevi tarafından yayınlanmıştır. www.gazikitabevi.com.tr ; İngilizce kitaplar için bknz. : www.csa-davis.org.

X
EN TR