USUI SHIKI RYOHO REİKİ

Reiki; Rei ve ki hecelerinden oluşan bir kelimedir.

Rei; Evrensel Yaşam Enerjisi, Evrensel Öz, Sonsuz Kaynak demektir.

Ki; Yaşayan her canlıdan akan enerji ve kendi içimizdeki öz enerjimizdir.

Evren, içerdiği her şeye can veren bu zeki ve bilinçli enerjiyle doludur.

Çağdaş bilimin ışığında bilinçli insan artık fizik Evren’in sonsuz ve mükemmel yapısını ve boyutlar arası mükemmel iletişim ağını anlayabilmektedir. İnsanlık her gün biraz daha Tek Bir Yüce Ruh’un tüm varoluşu kapsayan, yöneten, yönlendiren, bütüncül gerçekliğinin farkında olarak samimiyetle kendini bu güce açtığında gerçekleşen mucizelere hayranlıkla tanık olmaktadır.

Değişik dillerde değişik isimler verilmiş olan Evrensel Yaşam Enerjisi, Sanskritçe “prana”; Çince “chi”; Kahunalarca “mana” olarak anıldığı gibi, biyoenerji, Işık, Kozmik Güç, Sevgi kelimeleriyle de ifade edilen Tek Sonsuz Kaynak’tır.

Bizler duyularımızın ve dış etkenlerin etkisinde kalarak dikkatimizi maddi olan üzerinde yoğunlaştırıyoruz ve kendimizi sınırlıyoruz. Bu katı sınırlar içindeyken Asıl Enerji Kaynağımızla gerçek iletişim kapasitemiz zayıflıyor ve çoğu zaman Kaynak’la bağımızı tamamen kesmiş olabiliyoruz. Gerçek Kaynağımızla bağlantımızın öneminin farkına vardığımızda bu bağlantıyı yeniden sağlamamıza yardımcı olacak yollar arıyoruz.

Sağlık hali ve şifa; insanın fiziksel-zihinsel ve ruhsal bütünlüğünün uyum içinde olması, Tek Kaynak’tan yayılan Yaşam Enerjisi’nin tüm düzeylerde özgürce akışı ve işlevlerini gerçekleştirmesi demektir. Enerji akışı engellendiğinde varlığımızın bütüncül uyumu bozulur ve “hastalık” deneyimlenir. Bu nedenle şifacılar “Hastalık yoktur, hasta vardır.” derler.

İnsanın mükemmel doğal yapısını doğa yasalarının farkında olup, onlara uyumlanarak koruması ve desteklemesi mümkündür. Ait olduğumuz Kaynak’la yeniden gerçek bir bağlantı kurabilmemiz Reiki inisiyasyonları sırasında gerçekleşen güçlü enerji aktarımlarıyla mümkün olmaktadır.

Doğal Reiki yöntemini doğru biçimde uyguladığımızda kaynakla bağlantı kurabilir, Reiki evrensel yaşam enerjisini etkili bir araç olan avuçlarımızla aktarabilir, onu yönlendirerek kendi varlığımızdaki enerji tıkanıklıklarını çözebilir, kendi içimizde kalıcı uyum ve denge sağlayarak her zaman sağlıklı ve güçlü olma şansını elde edebiliriz.

Aynı şekilde Reiki yöntemlerini kullanarak diğerlerini de şifalandırabiliriz. İçimizde ve dışımızda doğal olarak ve sürekli akmakta olan bu sonsuz kuvvete kendimizi bilinçli bir istek ve izin verişle açtığımızda o daha güçlü bir şekilde bizim içimizden akar. Kendimiz, ailemiz ve dostlarımız için düzenli Reiki tedavisi uyguladığımızda sağlıklı ve dengeli bir yaşamı desteklemiş oluruz. Gerçekten arzu eden herkes Reiki öğrenebilir.

Düzenli pratiklerle tecrübemiz arttıkça ellerimiz bize sağlık durumumuzu bildirir. Avuçlarımızdaki enerji akışının yoğunluğunu izleyip, hissederek kendi bedenimizin ve Reiki uyguladığımız kişilerin bedenlerindeki enerji akışı hakkında bilgi sahibi olur, sağlığımızı kontrol altında tutarız.

Biz; Reiki öğretmenleri, Reiki seminerlerimiz sırasında teslimiyetle bu kuvvetle birleşir, onun içimizden özgürce akmasına izin veririz ve Evrensel Yaşam Enerjisi ellerimizden isteklilere akar. Böylece alıcı varlıkların kendi kendini iyileştirme güçlerini harekete geçirerek içsel şifa kanallarının aktive olmasına aracı oluruz.

Reiki aktaran kişi yalnızca bir aracıdır. İçinden akan enerji Reiki aktaran kişiyi de güçlendirir, bireysel bir yorgunluk ve enerji kaybı söz konusu değildir. Aktarılan enerji miktarı alıcının ihtiyacına göre belirlenir.

Doğal şifanın Usui Shiki Ryoho sisteminde, Reiki şifa yeteneği geleneksel eğitim almış bir Reiki üstadı tarafından aktarılır. Usui Shiki Ryoho Reiki’de birinci, ikinci ve üstat-öğretmen olmak üzere üç derece vardır. Reiki, Dr.Usui tarafından sözlü olarak aktarılmıştır ve gerçek enerji aktarımı ancak hayatta olan ve doğru inisiye edilmiş bir üstat-öğretmen tarafından şahsen ve dokunarak uygulanabilir. Birinci derece seminerleri sırasında enerji aktarımı Reiki üstadı tarafından dört inisiyasyonla yapılır. Bu sırada öğrencinin içsel şifa kanalı, Reiki akışı için şifa enerjisiyle uyumlanır, temizlenir ve kullanıma açılır. Bu aktarımlar sırasında tüm düzeylerde şifa ve kutsama gerçekleşerek öğrencinin içsel şifa kanalları aktive olur. Bedensel-zihinsel ve ruhsal tüm seviyelerde arınma gerçekleşir, engeller bloklar çözülür, toksinler atılır, iyileşme gücü harekete geçer.

Reiki, fiziksel-zihinsel-ruhsal tüm düzeylerde uyumlayan ve güçlendiren, bütüncül bir etki yarattığı için pek çok kişide ruhsal bir gelişme yaşanır. Seminer katılımcıları çoğu kez “Koşulsuz Sevgi” akışını içlerinde yoğun olarak hissederler.

BİRİNCİ DERECE REİKİ

Birinci Derece Reiki seminerlerinde;

• Reiki Hakkında Genel Tanıtım Bilgisi

• Reiki’nin Tarihçesi

• Temel Teorik Bilgiler

• Ellerin Yerleştirildiği Pozisyonlar

• Kendi Kendine Reiki Uygulaması öğretilmektedir.

Yetkili öğretmen tarafından dört kez enerji aktarımı yapılmaktadır.

İKİNCİ DERECE REİKİ

İkinci derece Reiki seminerindeki tek inisiyasyonun gerçekleşebilmesi için:

• Birinci derecedeki dört temel inisiyasyonun alınmış olması,

• Birinci inisiyasyondan sonra en az üç ay beklemek,

• Birinci derecede öğrenilmiş olanları gündelik hayatta aktif olarak uygulamış ve kavramış olmak gerekir.

İkinci derece Reiki, derin bilgi anlamına gelen ”Oku Den” olarak da anılır.
İkinci derece Reiki özellikle ince bedenlerimiz üzerinde etkili olur.
Ciddi ve derin bir ruhsal gelişim süreci başlatır.
Sezgi yeteneğimizin güçlenmesini, şifa yeteneğimizin artmasını sağlar.

Birinci derece Reiki ağırlıklı olarak fiziksel bedenimize yönelikken; ikinci derece Reiki, zihinsel şifa, uzaktan tedavi ve ruhsal gelişim üzerine odaklanmıştır.

Reiki iki semineri sonunda katılımcılar zaman ve mekâna bağımlı olmadan uzaktan tedavi yapabilecek bilgiye sahip olurlar.

İkinci derece Reiki ile birlikte Dr.Usui’nin geleneksel şekilde aktarılmakta olan sembollerini enerji düzeyinde kullanabilme imkânı kazanılır.

Reiki sembolleri, şifa, ışık ve iyilik kapılarını açacak olan altın anahtarlar, koşulsuz sevgi köprüleridir.

Maddi dünyada fiziksel bedenimiz içindeyken daha derin boyutlarımızla iletişim kurabilmemiz için kutsal sembollere ihtiyacımız var. Aydınlanmış olsaydık, sembollere ihtiyacımız olmayacaktı. Semboller bizim, fiziksel bedenimizde olduğumuz halde daha ince diğer boyutlarla etkileşimde bulunabilmemizi sağlayan köprülerdir.

“Semboller benim için kutsal anahtarlardır. Onun için kullanırken çok dikkat ederim. Çizime başlamadan önce birkaç saniye dururum. Kendi içime dönerim, merkezime odaklanırım. Bu benim konsantrasyon sürecimdir ve çok önemlidir. Çünkü yıllar öncesinden gelen bir sembolü, anahtarı kullanmaktayım. Bu sorumluluk çok iyi kavranmalıdır.

Lütfen, sizler de çizimlerinizi yaparken varlığınızın bütünüyle orada olun.”

Horst H. Günther – Reiki Üstadı

Bu sayfalardaki bilgiler;

Brigitte Müller ve Horst H. Günther’in “Uygulamalı Şifacılık Teknikleri – Ege Meta Yayınları” ve

Horst H.Günther, Angelika Marche’ın “Reiki ve Dynamic Rebirthing – Remzi Kitabevi” kitaplarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

REİKİ’NİN TARİHÇESİ VE GELENEKSEL REİKİ ÜSTADLARI

Reiki, 19. yüzyılın sonlarına doğru, Japonya’nın Kyoto şehrinde yaşayan Dr. Mikao Usui tarafından yeniden keşfedilmiştir.

DR. MIKAO USUI

Dr.Usui öğrencilerinden birinin İncil’de yazılanlara inanıp inanmadığı sorusuna “İnanıyorum.” cevabını verdiğinde, öğrencisi ondan İncil’de anlatıldığı gibi Hz. İsa’nın sergilediği şifa mucizelerini sergilemesini ister. Bu durum Dr. Usui’yi Hz. İsa’nın nasıl şifa vermiş olduğu konusunda uzun süren derin araştırmalar yapmaya yönlendirir.

ABD’de uzun yıllar yaptığı araştırmaları sonunda, Buda’nın ve müritlerinin de şifa vermiş oldukları bilgisine ulaşır. Budist yazıtlar üzerinde araştırma yapmak üzere Japonya’ya geri döner. Kyoto şehri dışında bir manastırda başrahibin de katkılarıyla araştırmalarına devam eder. Sonunda Buda’nın tanınmayan bir müridine ait el yazması eski Sanskrit sutralarından, onun nasıl ve hangi sembollerle şifa verdiğini açıklayan bilgiye ulaşır. Fakat bu öğrendiklerini uygulamaya çalıştığında başarılı olamadığını görür. Sadece teorik bilgilerin gerekli şifa yeteneği olmaksızın bir işe yaramadığını fark eder.

Kutsal “Kurama” dağına çıkıp dua eder, 21 gün oruç tutarak meditasyona girer. 21.günün sonunda, şafak vaktinden önce karanlığın içinden hızla büyüyerek yaklaşan ışığa kendisini bırakır ve ışık onu tam alnının ortasından vurur. Bunun sonucu olarak transa benzer bir hale girer ve gökkuşağı renklerinde pek çok kabarcıklar görür. Bu renkli kabarcıkların arasında, içinde altın renkli harfler bulunan beyaz kabarcıklar da bulunmaktadır. Bu altın harfler daha önce Sanskrit sutralarında gördüğü yazılardır. Bu altın harfli kabarcıkların her biri üçüncü gözü önünde tüm bilgi ve enerji içeriği kendisine aktarılıncaya kadar durur. Sonunda yıllardır aralamaya çalıştığı sır perdesi ona kapılarını açmış olur.

Dr.Usui, ona geçen bu gücü, Evrensel Yaşam Enerjisi (Reiki) olarak tanımlar.

Doğal şifanın Usui sistemi böylece hayata geçer.

Dr.Usui, Reiki ile şifa verme yeteneğini fakir mahallelerinde kullanarak Tokyo çevresindeki köy ve kasabaları dolaşmıştır. Pek çok hastayı iyileştirmiş, dilenen kişileri çalışabilir hale getirmiştir. Ancak bir süre sonra aynı mahalleye geri döndüğünde iyileştirmiş olduğu kişilerin yine hasta ve dilenmekte olduklarını görünce bu duruma çok üzülür. Onlardan bazılarıyla konuşarak sebebi anlamaya çalışır. Bu kişilerin şifaya ve hayata şükran duymayı beceremediklerini ve orada hasta bir vücutla oturup yiyecek için dilenmenin kendilerine daha kolay geldiğini, onlara şifanın yanı sıra ŞÜKRAN duygusunu da aşılaması gerektiğini anlar.

Dr.Usui, öğretisinde şifanın gerçekleşmesi için beden iyileşirken düşünce şeklinin de değişmesi gerektiğini vurgular.

Bu amaçla, insanların hayata bakış açılarını olumlu yönde eğitmek ve değişimlerini sağlamak için Reiki yaşam kurallarını oluşturmaya yönelir.

Bundan sonraki yıllarda tüm Japonya’yı dolaşıp pek çok insana yardım ederek şifa dağıtmaya devam etmiştir.

REİKİ YAŞAM KURALLARI

• Özellikle bugün öfkelenme.
• Özellikle bugün endişelenme.
• Sonsuz bereket için şükran duy.
• Ekmeğini dürüstçe kazan.
• Komşularına dostça davran.

B.Müller ve Horst H. Günther bu kuralları günümüze şöyle uyarlamışlardır:

• Özellikle bugün özgür ve mutlu ol.
• Özellikle bugün sevin.
• Özellikle bugün koruma altındasın.
• Bilinçli olarak anı yaşa.
• Kutsamaları şükranla kabul et.
• Aileni, öğretmenlerini ve büyüklerini say.
• Ekmeğini dürüstçe kazan.
• Başkalarını kendin gibi sev.
• Her şey için şükran duy ve tüm canlılara şefkat göster.

DR. CHUJIRO HAYASHI

Dr. Usui’nin en önemli öğrencilerinden biri emekli deniz subayı Dr. Chujiro Hayashi’dir. Dr. Usui yaşamının sonuna doğru Reiki öğretisini Dr. Hayashi’ye emanet eder. Böylece Dr. Hayashi öğretiyi devam ettirerek öğrenci yetiştirir ve inisiye eder. Ayrıca Tokyo’da bir Reiki Şifa Kliniği kurar. Gelen hastalar klinikte tedavi olmanın yanı sıra, arzu ettiklerinde Reiki de öğrenebilmektedirler. Dr.Hayashi’nin Reiki’nin bedende nasıl etki ettiğini ortaya koyan çizimleri günümüze dek korunmuştur.

Dr.Hayashi, Hawayo Takata’nında aralarında olduğu 13 Reiki üstadı yetiştirmiştir. Böylece Reiki geleneğinde başka kuşaklarında oluşması sağlanır.

HAWAYO TAKATA

Hawayo Takata 1935 yılında beynindeki bir tümörü ameliyatla aldırmak üzere Hawai’den Tokyo’ya gider. Ameliyat için gittiği hastanede ameliyattan kısa bir süre önce iç sesi ona ameliyatın gerekli olmadığını söyler. Bu duygusunu doktoruyla paylaşan Bayan Takata doktorunun kız kardeşinin tavsiyesiyle Dr.Hayashi’nin kliniğine ulaşır. Bu klinikte aylarca sadece Reiki ile tedavi edilir. Bu tedavinin sonunda tümör tamamen kaybolur. Bayan Takata şifa bulduğu için derin bir şükran duymaktadır ve bu yöntemi öğrenmek ister. Dr. Hayashi onu önce Reiki 1’e inisiye eder.

Klinik içinde ve dışında pek çok kişiyi tedavi ederek tecrübe kazandığında Dr. Hayashi onu 1937’de Hawai’ye dönmeden önce Reiki 2’ye inisiye eder.  Dr. Hayashi 1947’de vefatından önce Bayan Takata’ya üstat eğitip, inisiye etme yetkisini verir. Bayan Takata bu büyük armağanla Hawai’ye döner. Yıllar boyunca Hawai adalarında pek çok insanı iyileştirip Reiki öğretir. Şifacı olarak büyük ün yapar ve Honolulu’da bir klinikte Reiki uygulamasına izin verilir.

1980 yılında vefatına kadar 22 Reiki üstadı yetiştirir. Bu üstatlardan biri de torunu Phyllis Lei Furumoto’dur. 1980 yılının Aralık ayında vefatından önce Phyllis Furumoto ve Dr. Barbara Weber’e Reiki üstadları inisiye etme yetkisini vermiştir. Phyllis Lei Furumoto ve Dr. Barbara Weber’de bu yetkinin sertifikalı mührü bulunmaktadır.

PHYLLIS LEI FURUMOTO

Bayan Takata’nın ölümünden sonra üstatlık görevini Phyllis Furumoto üstlenir. Phyllis Furumoto “The Reiki Allience”ın kurucusudur ve uzun yıllar yöneticiliğini yapmıştır. Kendisi ABD’de yaşamakta ve dünya çapında ders vermektedir.Ocak 1983’te Kanada’da Brigitte Müller’i, 1985 yılında Amerika’da Horst H. Günther’i Avrupa’nın ve Almanya’nın ilk Reiki üstatları olarak inisiye etmiştir.

HORST H. VE EDITH GÜNTHER

Horst ve Edith Günther 25 yılı aşkın bir süredir yaşamlarını Reiki’ye hizmet ederek sürdürmektedirler. Avrupa, Amerika, Kanada, Rusya ve özellikle Türkiye’de yoğun olarak seminer ve inisiyasyonlar vermiş ve halen bu hizmetlerini severek sürdürmektedirler. Sevgi dolu varlıkları uyum, huzur ve başarının en güzel örneklerindendir. Reiki’nin Türkiye’de tanınması ve yayılmasında yeri doldurulamaz hizmetler veren Horst ve Edith Günther’in Türkçe olarak yayımlanan kitapları Türk halkının Reiki hakkında doğru ve net bilgi kaynaklarıdır.

Reiki İle Sağlıklı Yaşam

Edith Günther – Michele Woeller– Horst H. Günther
Ege Meta Yayınları – Ocak 2000

Reiki – Uygulamalı Şifacılık Teknikleri

Brigitte Müller – Horst H. Günther
Ege Meta Yayınları – Ocak 2002

Reiki Ve Dynamic Rebirthing– Şifaya Giden İki Yol

Horst H. Günther – Angelika Marche
Remzi Kitabevi – 2006
Daha fazla bilgi için :www.creamo.de

SABİHA BETÛL

Sabiha Betûl Mayıs 1999’da Edith Günther’den Reiki birinci derece, Ekim 1999’da Horst H. Günther’den Reiki ikinci derece inisiyasyonlarını almıştır. 27 Kasım 2009’da Horst ve Edith Günther tarafından Usui Shiki Ryoho Reiki Master olarak inisiye edilmiştir. Dr. Mikao Usui, Dr. Chujiro Hayashi, Hawayo Takata, Phyllis Furumoto, Edith-Horst Günther geleneksel zincirinin altıncı el temsilcisidir.

Sabiha Betûl isteklilere iki tam gün (Hafta sonu: Cumartesi – Pazar) süren Reiki birinci ve ikinci derece seminer ve inisiyasyonları aktarmaktadır.

Reiki 1 ve Reiki 2 seminer ve inisiyasyonları hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Etkinlik Takvimi

X
EN TR